Tarieven

Met uitzondering van mondzorg voor jongeren tot 18 jaar en volledige gebitsprotheses, al dan niet gedragen op implantaten (de klikprotheses), zijn er geen nationaal collectieve regelingen met betrekking tot vergoedingen van mondzorg. Om redenen van transparantie, om U in staat te stellen zelf bewuste keuzes te maken en de tandarts-patiënt relatie ongecompliceerd te houden, zullen de rekeningen rechtstreeks aan U gericht worden, zonder tussenkomst van verzekerings- of factoringinstellingen.

Voor alle behandelingen van meer dan € 250,00 zal aan U een begroting kenbaar gemaakt worden.

De tarieven zijn geldig vanaf 01-01-2019 en vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. De geldigheidsduur van deze tarieven is onbekend en voor de meest actuele update van de tarieven kunt u Tandarts.nl raadplegen.

Prestatie Omschrijving Uw prijs (€)
C11 Periodieke controle 21,78
C13 Probleemgericht consult 21,78
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 57,31
C80 Mondzorg aan huis 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 45,85
C85 Weekendbehandeling 21,78
C86 Avondbehandeling 21,78
C87 Nachtbehandeling 21,78
X10 Kleine röntgenfoto 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,04
X21 Kaakoverzichtsfoto 68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 25,22
X24 Schedelfoto 30,95
X34 Beoordelen schedelfoto 22,92
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 12,85
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 12,85
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 25,79
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek 17,19
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5,73
M40 Fluoridebehandeling 14,33
M61 Mondbeschermer 25,79
A15 Oppervlakte verdoving 7,45
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14,33
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie 0,00
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35,77
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 24,07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 38,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam 49,86
V74 Meervlaksvulling amalgaam 69,92
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68,77
V30 Fissuurlak, eerste element 25,79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14,33
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament per element 5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,46
V70 Parapulpaire stift 11,46
V80 Wortelkanaalstift 20,06
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,60
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 31,52
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 45,85
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45,85
E51 Verwijderen van kroon of brug 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28,66
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 51,58
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt 45,85
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28,66
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 17,19
E97 Uitwendig bleken per kaak 71,64
E40 Directe pulpa-overkapping 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,46
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,92
E44 Verwijderen spalk, per element 5,73
E45 Aanbrengen rubberdam 11,46
E31 Snij-/ hoektand 114,62
E32 Premolaar 160,47
E33 Molaar 206,32
E34 Aanbrengen retrograde vulling 22,92
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 80,24
E37 Kijkoperatie 68,77
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 57,31
R08 Eenvlaks composiet inlay 68,77
R09 Tweevlaks composiet inlay 131,82
R10 Drievlaks composiet inlay 171,94
R11 Eenvlaksinlay 103,16
R12 Tweevlaksinlay 160,47
R13 Drievlaksinlay 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 28,66
R24 Kroon 252,17
R28 Endokroon, indirect vervaardigd 68,77
R29 Confectiekroon 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal 57,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 57,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode 114,62
R40 Eerste brugtussendeel 171,94
R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 85,97
R46 Brugverankering, per anker 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 143,28
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 28,66
R55 Gipsslot met extra afdruk 28,66
R60 Plakbrug zonder preparatie 114,62
R61 Plakbrug met preparatie 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 63,04
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,66
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 68,77
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 114,62
R80 Temporaire, eerste voorziening 28,66
R85 Temporaire, volgende voorziening 11,46
R90 Gedeeltelijk voltooid werk 0,00
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 63,04
G61 Instructie spieroefeningen 57,31
G62 Occlusale spalk 154,74
G63 Repositiespalk 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen 315,22
G66 Biofeedbacktherapie 51,58
G67 Behandeling triggerpoint 63,04
G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk 45,85
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 57,31
G69 Opbeetplaat 63,04
G10 Niet-standaard beetregistratie 85,97
G11 Scharnierasbepaling 85,97
G12 Centrale relatiebepaling 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal 57,31
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 286,56
G72 Controlebezoek MRA 28,66
G73 Reparatie MRA met afdruk 45,85
H11 Trekken tand of kies 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal 5,92
H26 Hechten weke delen 63,04
H33 Hemisectie van een molaar 68,77
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 57,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17,19
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 57,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 91,70
H44 Primaire antrumsluiting 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 80,24
H60 Marsupialisatie 80,24
H65 Primaire sluiting 154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 183,40
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 57,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 85,97
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17,19
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 234,98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 320,95
P31 Wortelkap met stift 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,33
P45 Noodkunstgebit 114,62
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 171,94
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 229,25
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 372,53
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting 34,39
P27 Reoccluderen 57,31
P28 Naregistratie en remounten 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34,39
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 40,12
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,12
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 57,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 85,97
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 160,47
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,19
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 40,12
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,12
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 85,97
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 57,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 85,97
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,19
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak 45,85
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 45,85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 45,85
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166,21
T21 Grondig reinigen wortel, complex, per element 30,95
T22 Grondig reinigen wortel, standaard, per element 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg 60,18
T42 Consult parodontale nazorg 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg 154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 166,21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 186,27
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 343,87
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 57,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 154,17
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 71,64
T80 Tandvleestransplantaat 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 100,30
T82 Tandvleescorrectie per element 54,45
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 143,28
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 343,87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie 114,62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 186,27
T87 Kroonverlenging per element 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant 343,87
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154,17
T91 Pocketregistratie 34,39
T92 Parodontiumregistratie 68,77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces 77,37
T57 Toepassing lokaal medicament 61,90
T95 (Draad)Spalk 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse 57,31
J97 Overheadkosten implantaten 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 97,25
J01 Initieel onderzoek implantologie 63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie 97,79
J03 Proefopstelling 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44,00
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond 19,56
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 234,69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 146,68
J11 Prepareren donorplaats 132,01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 141,79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 68,45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik 0,00
J06 Vrijleggen foramen mentale 29,34
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 83,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 127,12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 58,67
J19 Toeslag esthetische zone 63,56
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak 223,44
J28 Plaatsen volgend implantaat 92,41
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 73,34
J29 Plaatsen volgendee Healing Abutment (wondheler) 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 161,35
J36 Verwijderen implantaat 32,27
J27 Vervangen implantaat 223,44
J37 Vervangen volgend implantaat 92,41
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste bindweefseltransplantaat 102,68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 112,45
J33 Kosten implantaat 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting 9,78
J40 Twee magneten/drukknoppen 151,57
J41 Elke volgende magneet, drukknop 34,23
J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak 200,46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 63,56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24,45
J50 Boven- en onder klikgebit 503,60
J51 Onder-klikgebit 327,58
J52 Boven-klikgebit 327,58
J53 Omvorming klikgebit 97,79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 127,12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 146,68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 132,01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 88,01
J70 Opvullen zonder staafdemontage 136,90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 171,13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 195,57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 220,02
J74 Reparatie zonder staafdemontage 53,78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 102,68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 127,12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 151,57
J78 Verwijderen én vervangen drukknop 24,45
J79 Verwijderen én vervangen steg 45,47
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 497,73
F121A Eerste consult 21,78
F122A Vervolgconsult 21,78
F123A Controlebezoek 13,65
F124A Second opinion 103,16
F125A Maken gebitsmodellen 16,71
F126A Beoordelen gebitsmodellen 60,32
F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten) 135,20
F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 11,27
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 11,27
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 11,27
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief 6,57
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1.381,68
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 103,16
F131A Vervaardigen van een diagnostische setup 46,87
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 16,71
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 60,32
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 103,16
F131C Vervaardigen van een diagnostische setup 69,72
F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 30,86
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 89,73
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 16,05
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 16,05
F155A Vervaardiging orthopantomogram 29,34
F156A Beoordeling orthopantomogram 17,20
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 18,38
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 51,31
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 18,38
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 51,31
F161A Meerdimensionale kaakfoto 137,55
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
F401A Plaatsen beugel categorie 0 121,08
F411A Plaatsen beugel categorie 1 112,68
F421A Plaatsen beugel categorie 2 117,86
F431A Plaatsen beugel categorie 3 135,91
F441A Plaatsen beugel categorie 4 144,80
F451A Plaatsen beugel categorie 5 342,58
F461A Plaatsen beugel categorie 6 557,27
F471A Plaatsen beugel categorie 7 540,80
F481A Plaatsen beugel categorie 8 422,09
F491A Plaatsen beugel categorie 9 554,78
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 93,86
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 28,53
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 28,53
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 28,53
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 28,53
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 32,60
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 40,75
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 40,75
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 48,90
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 61,13
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) 28,53
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 28,53
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 32,60
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 40,75
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 119,82
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren 117,86
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,79
F721A Trekken tand of kies 42,98
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 80,73
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,85
F810A Reparatie of vervanging beugel vanwege slijtage 0,00
F811A Reparatie of vervanging van beugel 28,32
F812A Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur 37,33
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 37,33
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 37,33
F815A Verwijderen spalk 5,73
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2.318,04
F121B Eerste consult 21,78
F122B Vervolgconsult 21,78
F123B Controlebezoek 20,31
F124B Second opinion 103,16
F125B Maken gebitsmodellen 30,86
F126B Beoordelen gebitsmodellen 89,73
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 135,20
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 103,16
F131B Vervaardigen van een diagnostische setup 69,72
F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 30,86
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 89,73
F151B intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 16,05
F152B occlusale opbeet röntgenfoto 16,05
F153B extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 22,31
F154B röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 27,34
F155B vervaardiging orthopantomogram 43,65
F156B beoordeling orthopantomogram 25,58
F157B vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 27,34
F158B beoordeling laterale schedelröntgenfoto 76,33
F159B vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 27,34
F160B beoordeling voor-achterwaartse 76,33
F161B Meerdimensionale kaakfoto 137,55
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
F401B Plaatsen beugel categorie 0 122,77
F411B Plaatsen beugel categorie 1 196,13
F421B Plaatsen beugel categorie 2 204,55
F431B Plaatsen beugel categorie 3 233,59
F441B Plaatsen beugel categorie 4 247,90
F451B Plaatsen beugel categorie 5 558,43
F461B Plaatsen beugel categorie 6 909,88
F471B Plaatsen beugel categorie 7 843,44
F481B Plaatsen beugel categorie 8 676,53
F491B Plaatsen beugel categorie 9 932,01
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 117,37
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 60,63
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 60,63
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 60,63
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 60,63
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 66,69
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 78,81
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 60,63
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 72,75
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 90,94
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 60,63
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 60,63
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 78,81
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 129,07
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren 204,55
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,79
F721B Trekken tand of kies 42,98
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 100,94
F724B Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,85
F810B Reparatie of vervanging beugel vanwege slijtage 0,00
F811B Reparatie of vervanging van beugel 42,14
F812B Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur 73,72
F813B Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 73,72
F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 73,72
F815B Verwijderen spalk 5,73
F121C Eerste consult 21,78
F122C Vervolgconsult 21,78
F123C Controlebezoek 20,31
F124C Second opinion 103,16
F125C Maken gebitsmodellen 30,86
F126C Beoordelen gebitsmodellen 89,73
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 135,20
F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 78,81
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.) 16,05
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto 16,05
F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.) 22,31
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 27,34
F155C Vervaardiging orthopantomogram 43,65
F156C Beoordeling orthopantomogram 25,58
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 27,34
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 76,33
F159C vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 27,34
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 76,33
F161C Meerdimensionale kaakfoto 137,55
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
F401C Plaatsen beugel categorie 0 122,77
F411C Plaatsen beugel categorie 1 368,06
F421C Plaatsen beugel categorie 2 387,10
F431C Plaatsen beugel categorie 3 453,06
F441C Plaatsen beugel categorie 4 485,44
F451C Plaatsen beugel categorie 5 823,37
F461C Plaatsen beugel categorie 6 1.346,34
F471C Plaatsen beugel categorie 7 1.298,80
F481C Plaatsen beugel categorie 8 1.111,41
F491C Plaatsen beugel categorie 9 1.559,74
F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 117,37
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 60,63
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 60,63
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 60,63
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 60,63
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 66,69
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 78,81
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 78,81
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 100,03
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 118,22
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 60,63
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 66,69
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 78,81
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 129,07
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren 387,10
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,79
F721C Trekken tand of kies 42,98
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 100,94
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie 12,85
F810C Reparatie of vervanging beugel vanwege slijtage 0,00
F811C Reparatie of vervanging van beugel 42,14
F812C Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur 73,72
F813C Plaatsen extra retentiebeugels, per kaak 73,72
F814C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 73,72
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten 15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 186,98
X731CU Uurtarief mondzorg aan bijzondere groepen
X731CV 5-minutentarief mondzorg aan bijzondere groepen
Z10 Abonnement categorie A per maand 7,45
Z20 Abonnement categorie B per maand 11,46
Z30 Abonnement categorie C per maand 15,47
Z40 Abonnement categorie D per maand 18,91
Z50 Abonnement categorie E per maand 22,92
Z60 Abonnement categorie F per maand 6,30
JTV010 Toeslag haal- en/of brengservice 0,00
JTV001 Instellingstoeslag 0,00
X611C Verdoving door middel van een roesje
X631CU Uurtarief voor verdoving door middel van algehele narcose
X631CV 5-minutentarief voor verdoving door middel van algehele narcose
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's 0,00
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's 0,00
C76 Afgifte gezondheidsverklaring 0,00
C90 Niet nagekomen afspraak 0,00
11 Autokostenvergoeding
12 Reiskostenvergoeding
X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen Per 5 minuten 21,39
G201 Intraveneuze sedatie of narcose
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 13,05
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 15,06
WRK001 Reiskosten per kilometer
WRK002 Reiskosten pont / tol
C99 Gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek
X99 Gedeeltelijk voltooid werk maken en/of beoordelen röntgenfoto's
M99 Gedeeltelijk voltooid werk preventieve mondzorg
V99 Gedeeltelijk voltooid werk vullingen
E99 Gedeeltelijk voltooid werk wortelkanaalbehandelingen
R99 Gedeeltelijk voltooid werk kronen en bruggen
G99 Gedeeltelijk voltooid werk kaakgewrichtsbehandelingen
H99 Gedeeltelijk voltooid werk chirurgische ingrepen
P99 Gedeeltelijk voltooid werk kunstgebitten
T99 Gedeeltelijk voltooid werk tandvleesbehandelingen
J99 Gedeeltelijk voltooid werk implantaten
I70 Initieel onderzoek implantaten