Tarieven

Met uitzondering van mondzorg voor jongeren tot 18 jaar en volledige gebitsprotheses, al dan niet gedragen op implantaten (de klikprotheses), zijn er geen nationaal collectieve regelingen met betrekking tot vergoedingen van mondzorg. Het politieke landschap, de onbeheersbaarheid van de zorgkosten, de marktwerking in de gezondheidszorg met een grote diversiteit in verzekeringsmodaliteiten en de opstellingen van alle betrokkenen belemmeren in ernstige en steeds verder toenemende mate, de transparantie met betrekking tot vergoedingen door zorgverzekeraars in individuele situaties. U bent in alle situaties zelf verantwoordelijk om te achterhalen op welke vergoedingen van uw zorgverzekeraar u aanspraak kunt maken.

Voor alle behandelingen van meer dan € 250,00 zal aan U een begroting kenbaar gemaakt worden.

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. De geldigheidsduur van de tarieven is onbekend. Actuele aanpassingen kunt u vinden op tandarts.nl

prestatie Omschrijving techniek Uw prijs
(IV) Verdoving (A)
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 17.60
A15 Oppervlakte verdoving 9.15
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie 0.00
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie 56.32
(V) Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 35.20
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 35.20
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 44.48
(I) Consultatie en diagnostiek (C)
C001 Consult ten behoeve van een intake 53.50
C002 Consult voor een periodieke controle 26.75
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle 26.75
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 26.75
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion 126.72
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan 126.72
C013 Studiemodellen * 35.20
C014 Pocketregistratie 42.24
C015 Parodontiumregistratie 84.48
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling * 211.20
C020 Mondzorg aan huis 21.12
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) 29.57
C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 14.08
(XVII) Diversen ()
C90 Niet nagekomen afspraak 0.00
(VII) Wortelkanaalbehandelingen (E)
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 49.28
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 38.72
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 58.12
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 126.72
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 183.04
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 239.36
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 295.68
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 21.12
E31 Snij-/ hoektand 140.80
E32 Premolaar 197.12
E33 Molaar 253.44
E34 Aanbrengen retrograde vulling * 28.16
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * 98.56
E37 Kijkoperatie 84.48
E40 Directe pulpa-overkapping 35.20
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 14.08
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * 28.16
E44 Verwijderen spalk, per element 7.04
E51 Verwijderen van kroon of brug 42.24
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 35.20
E53 Verwijderen van wortelstift 49.28
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 35.20
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 35.20
E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel * 49.28
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 35.20
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel * 56.32
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 98.56
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 63.36
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal * 52.80
E64 Afsluiting van open wortelpunt 56.32
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 56.32
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 70.40
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 35.20
E85 Elektronische lengtebepaling 17.60
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 95.04
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 70.40
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen 70.40
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 56.32
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 21.12
E97 Uitwendig bleken per kaak * 88.00
(XVI) Orthodontische zorg (F)
F121A Eerste consult 26.75
F121B Eerste consult 26.75
F121C Eerste consult 26.75
F122A Herhaalconsult 26.75
F122B Herhaalconsult 26.75
F122C Herhaalconsult 26.75
F123A Controlebezoek 16.81
F123B Controlebezoek 25.01
F123C Controlebezoek 25.01
F124A Second opinion 126.72
F124B Second opinion 126.72
F124C Second opinion 126.72
F125A Maken gebitsmodellen * 20.57
F125B Maken gebitsmodellen * 37.99
F125C Maken gebitsmodellen * 37.99
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan 74.26
F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan 110.48
F126C Beoordelen gebitsmodellen, inclusief bespreken behandelplan 110.48
F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten)) 166.46
F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 13.87
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 166.46
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief 13.87
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 166.46
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief 13.87
F128C Prenataal consult, per 35 minuten (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 97.04
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief 13.86
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1,701.19
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 126.72
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 126.72
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 126.72
F131A Vervaardigen van een diagnostische setup * 57.70
F131B Vervaardigen van een diagnostische setup * 85.84
F131C Vervaardigen van een diagnostische setup * 85.84
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 20.57
F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 37.99
F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie * 37.99
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 74.26
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 110.48
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 110.48
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) 19.71
F151B Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) 19.71
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) 19.71
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 19.71
F152B Occlusale opbeet röntgenfoto 19.71
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto 19.71
F153B Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) 27.47
F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) 27.47
F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 33.67
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 33.67
F155A Vervaardiging orthopantomogram 36.13
F155B Vervaardiging orthopantomogram 53.75
F155C Vervaardiging orthopantomogram 53.75
F156A Beoordeling orthopantomogram 21.18
F156B Beoordeling orthopantomogram 31.50
F156C Beoordeling orthopantomogram 31.50
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 22.63
F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 33.67
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 33.67
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 63.17
F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 93.98
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 93.98
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 22.63
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 33.67
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 33.67
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 63.17
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 93.98
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 93.98
F161A Meerdimensionale kaakfoto 168.96
F161B Meerdimensionale kaakfoto 168.96
F161C Meerdimensionale kaakfoto 168.96
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 70.40
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 70.40
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 70.40
F411A Plaatsen beugel categorie 1 * 138.74
F411B Plaatsen beugel categorie 1 * 241.48
F411C Plaatsen beugel categorie 1 * 453.18
F421A Plaatsen beugel categorie 2 * 145.11
F421B Plaatsen beugel categorie 2 * 251.86
F421C Plaatsen beugel categorie 2 * 476.62
F431A Plaatsen beugel categorie 3 * 167.34
F431B Plaatsen beugel categorie 3 * 287.61
F431C Plaatsen beugel categorie 3 * 557.83
F441A Plaatsen beugel categorie 4 * 178.28
F441B Plaatsen beugel categorie 4 * 305.23
F441C Plaatsen beugel categorie 4 * 597.69
F451A Plaatsen beugel categorie 5 * 421.80
F451B Plaatsen beugel categorie 5 * 687.57
F451C Plaatsen beugel categorie 5 * 1,013.77
F461A Plaatsen beugel categorie 6 * 686.13
F461B Plaatsen beugel categorie 6 * 1,120.29
F461C Plaatsen beugel categorie 6 * 1,657.67
F471A Plaatsen beugel categorie 7 * 665.86
F471B Plaatsen beugel categorie 7 * 1,038.48
F471C Plaatsen beugel categorie 7 * 1,599.15
F481A Plaatsen beugel categorie 8 * 519.69
F481B Plaatsen beugel categorie 8 * 832.98
F481C Plaatsen beugel categorie 8 * 1,368.42
F491A Plaatsen beugel categorie 9 * 683.07
F491B Plaatsen beugel categorie 9 * 1,147.54
F491C Plaatsen beugel categorie 9 * 1,920.42
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 115.56
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 144.52
F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 144.52
F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak * 57.81
F493B Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak * 72.26
F493C Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak * 72.26
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 35.12
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 74.65
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 74.65
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 35.12
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 74.65
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 74.65
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 35.12
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 74.65
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 74.65
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 35.12
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 74.65
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 74.65
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 40.14
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 82.11
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 82.11
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 50.18
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 97.04
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 97.04
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 * 50.18
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 * 74.65
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 * 97.04
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 60.21
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 89.58
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 123.17
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 75.27
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 111.97
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 145.56
F520A Beugelconsult op afstand 16.81
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) 35.12
F531A Nacontrole per drie maanden beugel categorie 1 t/m 4 35.12
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 74.65
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 74.65
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 40.14
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 74.65
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 82.11
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 50.18
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 97.04
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 97.04
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 147.52
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 158.92
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur * 158.92
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren * 145.11
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren * 251.86
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren * 476.62
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 31.68
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 31.68
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur * 31.68
F721A Trekken tand of kies 52.80
F721B Trekken tand of kies 52.80
F721C Trekken tand of kies 52.80
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 39.42
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 39.42
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 39.42
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 99.40
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 124.29
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) * 124.29
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 15.78
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie 15.78
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie 15.78
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtage 0.00
F810B Reparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtage 0.00
F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtage 0.00
F811A Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik * 34.87
F811B Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik * 51.88
F811C Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik * 51.88
F812A Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak * 45.96
F812B Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak * 90.77
F812C Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak * 90.77
F813A Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak * 45.96
F813B Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak * 90.77
F813C Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak * 90.77
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak * 45.96
F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak * 90.77
F814C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak * 90.77
F815A Verwijderen spalk, per element 7.04
F815B Verwijderen spalk, per element 7.04
F815C Verwijderen spalk, per element 7.04
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten 16.03
F900B Informatieverstrekking, per vijf minuten 16.03
F900C Informatieverstrekking, per vijf minuten 16.03
F901A Onderlinge dienstverlening 0.00
F901B Onderlinge dienstverlening 0.00
F901C Onderlinge dienstverlening 0.00
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2,854.08
(XIV) Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
G013 Gebruik tandartspraktijkruimte * 80.61
(IX) Behandelingen kauwstelsel (G)
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur 38.02
G10 Niet-standaard beetregistratie 105.60
G11 Scharnierasbepaling 105.60
G12 Centrale relatiebepaling 98.56
G13 Protrale/laterale bepalingen 70.40
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 633.61
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 35.20
G16 Therapeutische positiebepaling 35.20
G20 Beetregistratie intra-oraal 70.40
G21 Functieonderzoek kauwstelsel 126.72
G22 Verlengd onderzoek OPD 253.44
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie 112.64
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * 70.40
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex) 73.92
G43 Consult OPD-therapie B (complex) 142.21
G44 Therapeutische injectie * 77.44
G46 Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) * 56.32
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A 84.48
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B 140.80
G62 Stabilisatieopbeetplaat * 190.08
G65 Indirect planmatig inslijpen * 387.21
G68 Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat * 56.32
G69 Beetbeschermingsplaat * 77.44
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * 352.01
G72 Controlebezoek MRA 35.20
G73 Reparatie MRA met afdruk * 56.32
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur * 95.04
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 70.40
G76 Consult myofunctionele therapie * 26.75
(X) Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
H11 Trekken tand of kies 52.80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 39.42
H21 Kosten hechtmateriaal 7.36
H26 Hechten weke delen 77.44
H33 Hemisectie van een molaar 84.48
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak 84.48
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie 84.48
H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling 77.44
H37 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling * 119.68
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat 353.09
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting 139.39
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 63.36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 42.24
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 84.48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 112.64
H44 Primaire antrumsluiting 77.44
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element 70.40
H55 Terugzetten tand of kies, volgende element in dezelfde zitting 21.12
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 98.56
H60 Marsupialisatie 98.56
H65 Primaire sluiting 190.08
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 98.56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 190.08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 133.76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 225.28
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 70.40
(XIII) Implantaten (J)
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie 213.70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 120.94
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling 78.06
J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling * 120.09
J012 Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen * 90.07
J013 Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen * 180.13
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 54.04
J020 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft * 288.21
J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden * 180.13
J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak * 174.13
J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren * 102.07
J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren * 156.11
J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren * 72.05
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 275.00
J041 Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak 113.48
J042 Plaatsen eerste tandvleesvormer * 90.07
J043 Plaatsen volgende tandvleesvormer * 42.63
J044 Verwijderen implantaat 39.63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat 198.14
J046 Vervangen eerste implantaat 274.40
J047 Vervangen volgend implantaat 113.48
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant 209.55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit 611.85
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik 0.00
J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond * 24.02
J052 Prepareren donorplaats 162.12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft 81.06
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats 126.09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie 135.10
J056 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef * 138.10
J057 Kosten implantaat 387.76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting 12.01
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat 28.22
J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat * 312.23
J070 Plaatsen eerste drukknop * 144.11
J071 Plaatsen elke volgende drukknop * 42.03
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak * 246.18
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * 78.06
J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit * 618.45
J081 Klikgebit in de onderkaak * 402.29
J082 Klikgebit in de bovenkaak * 402.29
J083 Omvorming tot klikgebit * 120.09
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten * 156.11
J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * 180.13
J086 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * 210.15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten 102.07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten 132.10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten 162.12
J090 Specifiek consult nazorg implantologie 66.05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie 108.08
J100 Opvullen klikgebit zonder staafdemontage * 168.12
J101 Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten * 210.15
J102 Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten * 240.18
J103 Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten * 270.20
J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk * 21.12
J105 Reparatie klikgebit zonder staafdemontage * 66.05
J106 Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten * 126.09
J107 Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten * 156.11
J108 Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten * 186.14
J109 Verwijderen en vervangen drukknop * 30.02
J110 Opvullen gedeeltelijk klikgebit * 168.12
J111 Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk * 21.12
J112 Reparatie gedeeltelijk klikgebit * 66.05
J180 Gedeeltelijk klikgebit van kunststof * 211.20
J181 Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) * 394.25
J183 Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit * 120.09
J184 Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak * 56.32
(XVII) Diversen ()
JTV001 Instellingstoeslag 0.00
JTV010 Toeslag haal- en/of brengservice 0.00
(III) Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 15.78
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 15.78
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 15.78
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 31.68
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 7.04
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek * 21.12
M40 Fluoridebehandeling 17.60
M61 Mondbeschermer of fluoridekap * 31.68
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element * 61.25
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element * 33.79
(XI) Kunstgebitten (P)
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak * 105.60
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak * 211.20
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak * 288.64
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak * 394.25
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak * 211.20
P021 Volledig kunstgebit onderkaak * 281.60
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * 457.61
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak * 140.80
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit 76.03
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 35.20
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 70.40
P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting 42.24
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak 95.04
P045 Toeslag immediaat kunstgebit 17.60
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit 56.32
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 21.12
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls 105.60
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 70.40
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 49.28
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak 49.28
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak * 99.27
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak * 99.97
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak * 86.59
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak * 90.11
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak * 197.12
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit 35.20
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak * 21.12
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak * 56.32
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak * 21.12
P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak * 56.32
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak * 56.32
(VIII) Kronen en bruggen (R)
R08 Eénvlaks composiet inlay * 84.48
R09 Tweevlaks composiet inlay * 161.92
R10 Drievlaks composiet inlay * 211.20
R11 Eénvlaksinlay * 126.72
R12 Tweevlaksinlay * 197.12
R13 Drievlaksinlay * 281.60
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 35.20
R24 Kroon op natuurlijk element * 309.76
R29 Confectiekroon * 63.36
R31 Opbouw plastisch materiaal 70.40
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * 70.40
R33 Gegoten opbouw, directe methode * 140.80
R34 Kroon op implantaat * 281.60
R40 Eerste brugtussendeel * 211.20
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel * 105.60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 176.00
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * 35.20
R55 Gipsslot met extra afdruk * 35.20
R60 Plakbrug zonder preparatie * 140.80
R61 Plakbrug met preparatie * 211.20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 49.28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 28.16
R67 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * 30.27
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 77.44
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * 77.44
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties * 28.16
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug * 70.40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 35.20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 35.20
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * 84.48
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * 140.80
R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies * 35.20
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies * 14.08
R90 Gedeeltelijk voltooid werk * 0.00
R91 Wortelkap met stift * 176.00
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond 95.04
(XII) Tandvleesbehandelingen (T)
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 204.16
T021 Grondig reinigen wortel, complex 38.02
T022 Grondig reinigen wortel, standaard 28.16
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus 126.72
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling 77.44
T042 Consult parodontale nazorg 107.01
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg 142.21
T044 Complex consult parodontale nazorg 189.38
T070 Flapoperatie tussen twee elementen 228.80
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 352.01
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) 422.41
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 70.40
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 189.38
T076 Tuber- of retromolaarplastiek 88.00
T101 Tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting 123.20
T102 Tandvleescorrectie, één element 66.88
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen 176.00
T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) * 422.41
T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element * 140.80
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 228.80
T121 Kroonverlenging, één element 228.80
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen 422.41
T141 Tandvleestransplantaat 133.76
T142 Recessie bedekking met verplaatste lap * 422.41
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting 70.40
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting 189.38
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling * 49.28
T162 Behandeling tandvleesabces 95.04
T163 Toepassing lokaal medicament * 76.03
T164 (Draad)Spalk * 28.16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse 70.40
(XIV) Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten * 18.50
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten * 16.03
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten * 18.50
(VI) Vullingen (V)
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) 84.48
V30 Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) 31.68
V35 Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting 17.60
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 7.04
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 29.57
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 47.17
V73 Drievlaksvulling amalgaam 61.25
V74 Meervlaksvulling amalgaam 89.41
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift 40.83
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 43.65
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 61.25
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 75.33
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 99.97
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 26.75
V91 Eénvlaksvulling composiet 56.32
V92 Tweevlaksvulling composiet 73.92
V93 Drievlaksvulling composiet 88.00
V94 Meervlaksvulling composiet 112.64
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) 176.00
(II) Maken en/of beoordelen foto’s (X)
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 19.71
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 14.78
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto 84.48
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 84.48
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 30.98
X24 Maken en beoordelen schedelfoto 38.02
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto 239.36
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 70.40
X34 Beoordelen schedelfoto 28.16
(XVII) Diversen ()
X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen * 26.28
(XV) Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten 16.03
Y02 Onderlinge dienstverlening 0.00
CREDIT Credit 10.00
DIV Diversen 0.00
M55 nieuw 35.00
RAGERS Ragers 10.00