Tarieven

Met uitzondering van mondzorg voor jongeren tot 18 jaar en volledige gebitsprotheses, al dan niet gedragen op implantaten (de klikprotheses), zijn er geen nationaal collectieve regelingen met betrekking tot vergoedingen van mondzorg. Om redenen van transparantie, om U in staat te stellen zelf bewuste keuzes te maken en de tandarts-patiënt relatie ongecompliceerd te houden, zullen de rekeningen rechtstreeks aan U gericht worden, zonder tussenkomst van verzekerings- of factoringinstellingen.

Voor alle behandelingen van meer dan € 250,00 zal aan U een begroting kenbaar gemaakt worden.

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. De geldigheidsduur van de tarieven is onbekend. Actuele aanpassingen kunt u vinden op tandarts.nl

Prestatie Omschrijving Uw prijs (€)
C11 Periodieke controle 22,16
C13 Probleemgericht consult 22,16
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt 104,95
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 58,31
C80 Mondzorg aan huis 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie 46,65
C85 Weekendbehandeling 22,16
C86 Avondbehandeling 22,16
C87 Nachtbehandeling 22,16
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto 12,24
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto 69,97
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak 69,97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 25,66
X24 Maken en beoordelen schedelfoto 31,49
X34 Beoordelen schedelfoto 23,32
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto 198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 58,31
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 13,07
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 13,07
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit 26,24
M32 Eenvoudig bacteriologisch - of enzymatisch onderzoek 17,49
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5,83
M40 Fluoridebehandeling 14,58
M61 Mondbeschermer 26,24
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element 50,73
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element 27,99
A15 Oppervlakte verdoving 7,58
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14,58
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie,0 B10,Introductie roesje (lachgassedatie) 29,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 29,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 36,66
V71 Eénvlaksvulling amalgaam 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam 50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam 71,13
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) 69,97
V30 Fissuurlak, eerste element 26,24
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14,58
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,66
V70 Parapulpaire stift 11,66
V80 Wortelkanaalstift 20,41
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,75
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 32,07
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 46,65
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 244,89
E85 Elektronische lengtebepaling 14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 46,65
E51 Verwijderen van kroon of brug 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 29,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 29,15
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 52,48
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt 46,65
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 29,15
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 17,49
E97 Uitwendig bleken per kaak 72,88
E40 Directe pulpa-overkapping 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,66
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 23,32
E44 Verwijderen spalk, per element 5,83
E45 Aanbrengen rubberdam 11,66
E31 Snij-/ hoektand 116,61
E32 Premolaar 163,26
E33 Molaar 209,91
E34 Aanbrengen retrograde vulling 23,32
E36 Het trekken van een element met re-implantatie 81,63
E37 Kijkoperatie 69,97
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 78,71
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 58,31
R08 Eénvlaks composiet inlay 69,97
R09 Tweevlaks composiet inlay 134,11
R10 Drievlaks composiet inlay 174,92
R11 Eénvlaksinlay 104,95
R12 Tweevlaksinlay 163,26
R13 Drievlaksinlay 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 29,15
R24 Kroon op natuurlijk element 256,55
R34 Kroon op implantaat 233,23
R29 Confectiekroon 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal 58,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode 58,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode 116,61
R40 Eerste brugtussendeel 174,92
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 87,46
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 145,77
R50 Metalen fixatiekap met afdruk 29,15
R55 Gipsslot met extra afdruk 29,15
R60 Plakbrug zonder preparatie 116,61
R61 Plakbrug met preparatie 174,92
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel 40,82
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 23,32
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 64,14
R71 "Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 64,14
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 23,32
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 29,15
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 69,97
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 116,61
R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies 29,15
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies 11,66
R90 Gedeeltelijk voltooid werk 0,00
G21 Functieonderzoek kauwstelsel 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie 93,29
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex) 61,22
G43 Consult OPD-therapie B (complex) 117,78
G62 Stabilisatieopbeetplaat 157,43
G68 Reparatie stabilisatieopbeetplaat, met afdruk 46,65
G44 Therapeutische injectie 64,14
G46 Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) 46,65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A 69,97
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B 116,61
G10 Niet-standaard beetregistratie 87,46
G11 Scharnierasbepaling 87,46
G12 Centrale relatiebepaling 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 524,77
G16 Therapeutische positiebepaling 29,15
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal 58,31
G65 Indirect planmatig inslijpen 320,69
G69 Beetbeschermingsplaat 64,14
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 58,31
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 291,54
G72 Controlebezoek MRA 29,15
G73 Reparatie MRA met afdruk 46,65
H11 Trekken tand of kies 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal 6,06
H26 Hechten weke delen 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17,49
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 58,31
H33 Hemisectie van een molaar 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 34,98
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 93,29
H44 Primaire antrumsluiting 64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 81,63
H60 Marsupialisatie 81,63
H65 Primaire sluiting 157,43
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 186,58
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 58,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 87,46
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17,49
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen 239,06
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen 326,52
P31 Wortelkap met stift 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,58
P45 Noodkunstgebit 116,61
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak 174,92
P25 Volledig kunstgebit onderkaak 233,23
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak,379 P36,Individuele afdruk zonder randopbouw 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting 34,98
P27 Reoccluderen 58,31
P28 Naregistratie en remounten 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34,98
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 40,82
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,82
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 87,46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 58,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 87,46
P70 Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak 163,26
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,49
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak 40,82
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak 40,82
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak 87,46
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak 58,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak 87,46
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 17,49
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak 46,65
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak 46,65
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak 46,65
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg 61,22
T42 Consult parodontale nazorg 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 169,09
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 189,50
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) 349,84
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 58,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 72,88
T80 Tandvleestransplantaat 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 102,04
T82 Tandvleescorrectie per element 55,39
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 145,77
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 349,84
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elementverrichting, gelijktijdig met flapoperatie 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 189,50
T87 Kroonverlenging per element 189,50
T88 Kroonverlenging per sextant 349,84
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 156,85
T91 Pocketregistratie 34,98
T92 Parodontiumregistratie 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces 78,71
T57 Toepassing lokaal medicament 62,97
T95 (Draad)Spalk 23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse 58,31
J97 Overheadkosten implantaten 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 99,68
J01 Initieel onderzoek implantologie 64,67
J02 Verlengd onderzoek implantologie 99,49
J03 Proefopstelling 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44,77
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 238,77
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 149,23
J11 Prepareren donorplaats 134,31
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 144,26
J13 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 69,64
J06 Vrijleggen foramen mentale 29,85
J15 Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio 84,57
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte 129,34
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad 59,69
J19 Toeslag esthetische zone 64,67
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak 94,02
J23 Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) 74,62
J29 Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) 35,32
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 164,16
J36 Verwijderen implantaat 32,83
J27 Vervangen (eerste) implantaat 227,33
J37 Vervangen volgend implantaat 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat 349,84
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik 0,00
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond 19,90
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats 104,46
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 114,41
J33 Kosten implantaat 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting 9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat 23,32
J87 Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat 258,67
J45 Plaatsen eerste drukknop 119,39
J41 Plaatsen elke volgende drukknop 34,82
J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak 203,95
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 64,67
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24,87
J50 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit 512,37
J51 Onder-klikgebit 333,29
J52 Boven-klikgebit 333,29
J53 Omvorming klikgebit 99,49
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 129,34
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 149,23
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 134,31
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 89,54
J70 Opvullen zonder staafdemontage 139,28
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 174,10
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 198,98
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 223,85
J74 Reparatie zonder staafdemontage 54,72
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 104,46
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 129,34
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 154,21
J78 Verwijderen en vervangen drukknop 24,87
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 506,40
F121A Eerste consult 22,16
F122A Herhaalconsult 22,16
F123A Controlebezoek 13,88
F124A Second opinion 104,95
F125A Maken gebitsmodellen 16,99
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan 61,33
F127A Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten)) 137,48
F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking) 11,46
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 104,95
F131A Vervaardigen van een diagnostische setup 47,66
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 16,99
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 61,33
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) 16,33
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 16,33
F155A Vervaardiging orthopantomogram 29,84
F156A Beoordeling orthopantomogram 17,49
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 18,69
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 52,18
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 18,69
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 52,18
F161A Meerdimensionale kaakfoto 139,94
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 58,31
F411A Plaatsen beugel categorie 1 114,59
F421A Plaatsen beugel categorie 2 119,85
F431A Plaatsen beugel categorie 3 138,21
F441A Plaatsen beugel categorie 4 147,24
F451A Plaatsen beugel categorie 5 348,36
F461A Plaatsen beugel categorie 6 566,68
F471A Plaatsen beugel categorie 7 549,94
F481A Plaatsen beugel categorie 8 429,22
F491A Plaatsen beugel categorie 9 564,15
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 95,44
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 29,01
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 29,01
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 29,01
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 29,01
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 33,15
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 41,44
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 41,44
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 49,73
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 62,16
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) 29,01
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 29,01
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 33,15
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 41,44
F401A Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 123,12
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 121,84
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren 119,85
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 26,24
F721A Trekken tand of kies 43,73
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,65
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 82,10
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 13,07
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtage 0,00
F811A Reparatie of vervanging van beugel 28,80
F812A Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur 37,96
F813A Plaatsen extra retentie-apparatuur, per kaak 37,96
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 37,96
F815A Verwijderen spalk, per element 5,83
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie 2357,19
F900 Informatieverstrekking, per vijf minuten 13,28
F901 Onderlinge dienstverlening 0,00
F121B Eerste consult 22,16
F122B Herhaalconsult 22,16
F123B Controlebezoek 20,65
F124B Second opinion 104,95
F125B Maken gebitsmodellen 31,38
F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan 91,24
F127B Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 137,48
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief 11,46
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 104,95
F131B Vervaardigen van een diagnostische setup 70,90
F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 31,38
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 91,24
F151B Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) 16,33
F152B Occlusale opbeet röntgenfoto 16,33
F153B Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) 22,69
F154B Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 27,80
F155B Vervaardiging orthopantomogram 44,39
F156B Beoordeling orthopantomogram 26,02
F157B Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 27,80
F158B Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 77,62
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 27,80
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 77,62
F161B Meerdimensionale kaakfoto 139,94
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 58,31
F411B Plaatsen beugel categorie 1 199,44
F421B Plaatsen beugel categorie 2 208,01
F431B Plaatsen beugel categorie 3 237,54
F441B Plaatsen beugel categorie 4 252,09
F451B Plaatsen beugel categorie 5 567,86
F461B Plaatsen beugel categorie 6 925,25
F471B Plaatsen beugel categorie 7 857,68
F481B Plaatsen beugel categorie 8 687,96
F491B Plaatsen beugel categorie 9 947,76
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 119,36
F511B Beugelconsult per maand categorie 1 61,65
F512B Beugelconsult per maand categorie 2 61,65
F513B Beugelconsult per maand categorie 3 61,65
F514B Beugelconsult per maand categorie 4 61,65
F515B Beugelconsult per maand categorie 5 67,82
F516B Beugelconsult per maand categorie 6 80,15
F517B Beugelconsult per maand categorie 7 61,65
F518B Beugelconsult per maand categorie 8 73,98
F519B Beugelconsult per maand categorie 9 92,48
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 61,65
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 61,65
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9 80,15
F401B Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 124,84
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 131,25
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren 208,01
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 26,24
F721B Trekken tand of kies 43,73
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,65
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 102,65
F724B Preventieve voorlichting en/of instructie 13,07
F810B Reparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtage 0,00
F811B Reparatie of vervanging van beugel 42,85
F812B Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur 74,97
F813B Plaatsen extra retentie-apparatuur, per kaak 74,97
F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 74,97
F815B Verwijderen spalk, per element 5,83
F121C Eerste consult 22,16
F122C Herhaalconsult 22,16
F123C Controlebezoek 20,65
F124C Second opinion 104,95
F125C Maken gebitsmodellen 31,38
F126C Beoordelen gebitsmodellen, inclusief bespreken behandelplan 91,24
F127C Multidisciplinair consult, per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 137,48
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief 11,46
F128C Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten) 80,15
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief 11,45
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren 1405,02
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder 104,95
F131C Vervaardigen van een diagnostische setup 70,90
F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 31,38
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie 91,24
F151C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) 16,33
F152C Occlusale opbeet röntgenfoto 16,33
F153C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) 22,69
F154C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s 27,80
F155C Vervaardiging orthopantomogram 44,39
F156C Beoordeling orthopantomogram 26,02
F157C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 27,80
F158C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 77,62
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 27,80
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 77,62
F161C Meerdimensionale kaakfoto 139,94
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 58,31
F411C Plaatsen beugel categorie 1 374,28
F421C Plaatsen beugel categorie 2 393,64
F431C Plaatsen beugel categorie 3 460,72
F441C Plaatsen beugel categorie 4 493,64
F451C Plaatsen beugel categorie 5 837,28
F461C Plaatsen beugel categorie 6 1369,08
F471C Plaatsen beugel categorie 7 1320,74
F481C Plaatsen beugel categorie 8 1130,18
F491C Plaatsen beugel categorie 9 1586,09
F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak 119,36
F511C Beugelconsult per maand categorie 1 61,65
F512C Beugelconsult per maand categorie 2 61,65
F513C Beugelconsult per maand categorie 3 61,65
F514C Beugelconsult per maand categorie 4 61,65
F515C Beugelconsult per maand categorie 5 67,82
F516C Beugelconsult per maand categorie 6 80,15
F517C Beugelconsult per maand categorie 7 80,15
F518C Beugelconsult per maand categorie 8 101,72
F519C Beugelconsult per maand categorie 9 120,22
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 61,65
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 67,82
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9 80,15
F401C Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur 124,84
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur 131,25
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren 393,64
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 26,24
F721C Trekken tand of kies 43,73
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,65
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 102,65
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie 13,07
F810C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtage 0,00
F811C Reparatie of vervanging van beugel 42,85
F812C Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur 74,97
F813C Plaatsen extra retentie-apparatuur, per kaak 74,97
F814C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt 74,97
F815C Verwijderen spalk, per element 5,83
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 13,28
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 15,32
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten 15,32
X731CU Uurtarief mondzorg aan bijzondere groepen
X731CV 5-minutentarief mondzorg aan bijzondere groepen
WRK001 Reiskosten per kilometer
WRK002 Reiskosten pont / tol
C99 Gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek
X99 Gedeeltelijk voltooid werk maken en/of beoordelen röntgenfoto's
M99 Gedeeltelijk voltooid werk preventieve mondzorg
V99 Gedeeltelijk voltooid werk vullingen
E99 Gedeeltelijk voltooid werk wortelkanaalbehandelingen
R99 Gedeeltelijk voltooid werk kronen en bruggen
G99 Gedeeltelijk voltooid werk kaakgewrichtsbehandelingen
H99 Gedeeltelijk voltooid werk chirurgische ingrepen
P99 Gedeeltelijk voltooid werk kunstgebitten
T99 Gedeeltelijk voltooid werk tandvleesbehandelingen
J99 Gedeeltelijk voltooid werk implantaten
G201 Intraveneuze sedatie of narcose
Z10 Abonnement categorie A per maand 7,58
Z20 Abonnement categorie B per maand 11,66
Z30 Abonnement categorie C per maand 15,74
Z40 Abonnement categorie D per maand 19,24
Z50 Abonnement categorie E per maand 23,32
Z60 Abonnement categorie F per maand 6,41
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten 13,28
Y02 Onderlinge dienstverlening 0,00
JTV010 Toeslag haal- en/of brengservice 0,00
JTV001 Instellingstoeslag 0,00
X611C Verdoving door middel van een roesje
X631CU Uurtarief voor verdoving door middel van algehele narcose
X631CV 5-minutentarief voor verdoving door middel van algehele narcose
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto's 0,00
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto's 0,00
C76 Afgifte gezondheidsverklaring 0,00
C90 Niet nagekomen afspraak 0,00
11 Autokostenvergoeding
12 Reiskostenvergoeding
X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen 21,77
MHM Mondhygienemiddelen